นโยบายการเข้าพัก

​นโยบายโรงแรม

 • Reservation/ Deposit
  1. โปรดใช้ชื่อ-นามสกุลจริงในการสำรองห้องพัก
  2. โปรดระบุจำนวนห้องแต่ละประเภทที่ท่านต้องการ และจำนวนผู้เข้าพัก
  3. โปรดชำระเงินค่าห้องพักล่วงหน้าเพื่อยืนยันการเข้าพัก
  4. สามารถยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 7วันก่อนการเข้าพัก โดยแจ้งชื่อผู้จองและหมายเลขการจองทางLine ID: @irabbithotel และได้รับการยืนยันการยกเลิกจากโรงแรมเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ผู้จองได้รับค่าห้องพักหลังค่าธรรมเนียมภายใน 7-14 วัน 
  5. หากแจ้งยกเลิกการจองน้อยกว่า 7 วัน ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
  6. การจองที่เกิดขึ้นน้อยกว่า 7วันก่อนการเข้าพัก เป็นการจองที่ไม่สามารถคืนเงินได้
  7. การจองแบบกลุ่มตั้งแต่ 5ห้องขึ้นไป โปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าพักแต่ละห้องล่วงหน้าอย่างน้อย3 วันก่อนการเข้าพัก เพื่อความรวดเร็วของท่านในการลงทะเบียนเข้าพัก
 • Payment
 1. ลูกค้าไม่ได้จองห้องพักก่อนล่วงหน้า โปรดชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวนก่อนการเข้าพัก
 2. สามารถชำระค่าห้องพักด้วยเงินสด เงินโอน หรือบัตรเครดิต
 3. โปรดวางเงินประกันความเสียหาย (Damage deposit) มูลค่า 500 บาท/ห้อง (เงินสด)  และรับคืนในวันCheck out
 4. หากท่านโอนเงิน เพื่อวางประกันความเสียหาย ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์โอนคืนตามชื่อเจ้าของบัญชีและบัญชีเดิมที่โอนให้โรงแรม โดยจะได้รับเงินโอนคืนภายใน 1-3 วันหลัง Check out

 

 • Check in/ Check out
  1. ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
  2. โปรดแจ้งพนักงานต้อนรับล่วงหน้า หากท่านต้องการเข้าพักก่อนเวลา 14.00 น. (Early Check in) มีค่าบริการ
  3. หากต้องการเข้าพักหลังเวลา 18.00 น. โปรดโอนชำระค่าห้องพักเต็มจำนวน
  4. หลังเวลา18.00 น. ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องพักที่ไม่ได้ชำระมัดจำและไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
  5. โปรดลงทะเบียนชื่อผู้เข้าพักด้วยบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์และเลขทะเบียนพาหนะ
  6. โปรดคืนห้องพักก่อนเวลา 12.00 น.
  7. หากท่านต้องการคืนห้องพักหลังเวลา 12.00 น.(Late Check out)  โปรดนำกุญแจห้องพักให้พนักงานและแจ้งพนักงานต้อนรับ
  8. ค่าบริการ Early Check in / Late Check out 100 บาท/ชั่วโมง/ห้อง เศษเวลาตั้งแต่ 15 นาทีขึ้นไปคิดเป็น 1 ชั่วโมง และคืนห้องพักเกินเวลา 16.00 น. ค่าบริการเต็มวัน 1วันของค่าห้องพักปกติ
  9. บริการ Early check in/ Late Check out จะขึ้นอยู่กับสถานะห้องพักในวันนั้นๆ  ซึ่งอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ในบางกรณี.
  10. ไม่สามารถคืนค่าห้อง กรณีลดระยะเวลาการเข้าพัก หรือคืนห้องพักก่อนกำหนดที่แจ้งไว้ หลังcheck-in ทุกกรณี
 • อาหารเช้า
 1. อาหารเช้าเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 น.- 10.00 น.
 2. โปรดนำคูปองอาหารแสดงต่อพนักงานเพื่อรับการบริการ
 3. ผู้เข้าพักซื้ออาหารเช้าให้บุคคลอื่นได้ โปรดแจ้งพนักงานต้อนรับ
 • จำนวนผู้เข้าพักสำหรับแต่ละประเภทห้อง
 1. ห้องพัก Standard room เตียงเดี่ยว/เตียงคู่ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 2. ห้องพัก Superior room วิวสวน เตียงเดี่ยว ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
 3. ห้องพัก Superior room : Extra Moon สำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน
 • Extra Person / Extra bed Policy
 1. เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี หรือสูงไม่เกิน 120 cm. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก (ไม่ใช้บริการเตียงเสริม)
 2. เด็กอายุมากกว่า 6ปี คิดค่าบริการอัตราผู้ใหญ่
 3. Extra Person ค่าบริการท่านละ 300 บาท/คน/คืน โดยใช้เตียงร่วมกับผู้เข้าพักและรวมอาหารเช้า
 4. Extra Bed ค่าบริการเตียงเสริม ท่านละ 400 บาท/คน/คืน มี1เตียงเสริมและรวมอาหารเช้า
 5. หากท่านต้องการใช้บริการเตียงเสริม โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนการเข้าพัก (เตียงมีจำนวนจำกัด)
 6. หากตรวจสอบพบผู้เข้าพักเกินกว่าจำนวนที่ได้แจ้งไว้ ทางโรงแรมคิดค่าบริการExtra Person 2 เท่า ของค่าบริการปกติ
 • 100% No Smoking/ No Vaping/ No E-cigarette Policy
 1. พื้นที่ในอาคารของโรงแรมเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 2. ห้องพัก ห้องน้ำ รวมถึงระเบียงห้องพัก เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า
 3. ผู้เข้าพักเป็นผู้ชำระค่าบริการกำจัดกลิ่นบุหรี่ในห้องพัก หากระบบ smoke alarm ทำงานมีค่าปรับขั้นต่ำ 2,000 บาท
 4. โรงแรมจัดพื้นที่สูบบุหรี่ในบริเวณหน้าห้องน้ำลานจอดรถ และสวนด้านหน้าล๊อบบี้
 • Damage Deposit Policy
 1. โปรดวางเงินประกันความเสียหาย (Damage deposit) จำนวน 500 บาท/ห้อง (เงินสด)  และรับเงินประกันคืนในวันCheck out
 2. กรณีทรัพย์สินของทางโรงแรมเสียหายอันเกิดการใช้งานของผู้เข้าพักและบริวาร และแม่บ้านไม่สามารถทำความสะอาดด้วยขั้นตอนการทำความสะอาดปกติ เช่น ผ้าเปื้อนคราบ เครื่องสำอางค์ สีย้อมผม คราบหมึกปากกา กลิ่นบุหรี่ในห้องพัก ผู้เข้าพักเป็นผู้ชำระค่าบริการสำหรับขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
 3. หากคราบสกปรกดังกล่าวไม่สามารถกำจัดออกได้ และโรงแรมไม่สามารถนำผ้ากลับมาใช้ต่อได้ โรงแรมคิดค่าความเสียหายของทรัยพ์สินนั้นเต็มจำนวน
 4. หากทรัพย์สินของโรงแรมสูญหายหรือเสียหาย คิดมูลค่าทรัพย์สินตามที่ระบุในรายการแสดงราคา   หากมูลค่าทรัพย์สินนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ในรายการ ทางโรงแรมคิดค่าความเสียหายตามดุลยพินิจของโรงแรม
 5. ไม่อนุญาตให้นำ อุปกรณ์/เครื่องใช้ หรือทรัพย์สินของโรงแรมออกนอกห้องพัก หากพบว่าผู้เข้าพักฝ่าฝืนทางโรงแรมคิดค่าทรัพย์สินเต็มจำนวน
 • Visitor Policy
 1. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก แขกของผู้เข้าพักจะต้องแสดงบัตรประชาชนกับพนักงานต้อนรับก่อนเข้าเข้าอาคารห้องพัก
 2. แขกของผู้เข้าพักออกจากห้องพักก่อนเวลา 21.00 น.
 3. เมื่อเกินเวลาดังกล่าวมีค่าบริการ 300 บาท/ท่าน/คืน (ไม่มีเตียงเสริม) 
 4. การแอบนำบุคคลเข้าพักโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ คิดค่าบริการ 2เท่าของค่าบริการ Extra person
 • Pet Policy
 1. เรายินดีต้อนรับสัตว์เลี้ยงของท่าน โดยจัดห้องพักเฉพาะให้ โปรดแจ้งล่วงหน้า
 2. ค่าบริการ 300-500 บาทต่อตัวต่อคืน  
 3. ห้องพักสามารถให้บริการสัตว์เลี้ยงน้ำหนักน้อยกว่า 20 กิโลกรัมเท่านั้น
 4. ไม่สามารถปล่อยสัตว์เลี้ยงของท่านไว้ลำพังในห้องพัก
 5. ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงส่งเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น โรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าพักของท่านโดยไม่คืนค่าห้องพัก
 6. สัตว์เลี้ยงต้องอยู่ในสายจูงและอยู่ในการดูแลของเจ้าของตลอดเวลา
 7. สัตว์เลี้ยงต้องปลอดจากเห็บหมัด และได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้ว
 8. หากพบว่าผู้เข้าพักแอบนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก มีค่าบริการ 2 เท่าของค่าบริการปกติ
 • General Policy
 1. โรงแรมขอความร่วมมือในการไม่ทำเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น หลังเวลา 21.00 น. ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ในการให้บริการห้องพักของโรงแรมหากพบว่ามีเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น และไม่คืนเงินค่าห้องพัก
 2. โรงแรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสูญหายของทรัพย์สินมีค่าของผู้เข้าพัก  ไม่ว่ากรณีใดๆ
 3. กรณีพบสิ่งของมีค่าในบริเวณโรงแรม  ทางโรงแรมจะเก็บไว้เพื่อส่งคืนเจ้าของทรัพย์ที่สามารถแสดงหลักฐานความเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้จริง  เป็นระยะเวลา 30 วัน หากเกินจำนวนวันดังกล่าว โรงแรมขอสงวนสิทธ์ ในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เก็บไว้นี้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้โรงแรมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย/สูญหายของทรัพย์สินในระยะเวลาการเก็บรักษาสิ่งของดังกล่าว
 • ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามหรือมีความประสงค์อื่นใดเพิ่มเติม โรงแรมยินดีดูแลท่านอย่างเต็มความสามารถโปรดโทรแจ้งพนักงานส่วนต้อนรับ หมายเลข 098-824-2424 LINE ID @irabbithotel หรือ email [email protected]

จองห้องพักออนไลน์

เช็คอิน

เช็คเอาท์

กรุณาเลือก

โปรโมชั่นโค้ด

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: front/tpl.booking2.php

Line Number: 95

Backtrace:

File: /mnt/home/hoteliers/public_html/domain/irabbithotel.com/application/views/front/tpl.booking2.php
Line: 95
Function: _error_handler

File: /mnt/home/hoteliers/public_html/domain/irabbithotel.com/application/views/front/page.extendpage5.php
Line: 61
Function: include

File: /mnt/home/hoteliers/public_html/domain/irabbithotel.com/application/views/front/tpl.page.php
Line: 11
Function: include

File: /mnt/home/hoteliers/public_html/domain/_corecms/application/controllers/FrontBaseController.php
Line: 95
Function: view

File: /mnt/home/hoteliers/public_html/domain/_corecms/application/controllers/Front_extendpage.php
Line: 17
Function: loadView

File: /mnt/home/hoteliers/public_html/domain/_corecms/index.php
Line: 292
Function: require_once

(การเงินธุรการ)
[email protected]
@irabbithotel
irabbithotel

จองตอนนี้