สถานที่น่าสนใจ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3.2 กิโลเมตร

อ้างอิงจาก เว็บไซต์ www.cpa.go.th

พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ 7.2 กิโลเมตร

อ้างอิงจาก เว็บไซต์ www.yusuksuwan.com

ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 21.4 กิโลเมตร

อ้างอิงจาก เว็บไซต์ www.khaoyainationalpark.com

Book Now Call
Directions